Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

korgul
2065 448d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice

March 26 2017

6598 ad5b 500

Master bedroom uses bookcases to frame the windows in this loft in Odessa, Ukraine. [800 × 509]

korgul

March 22 2017

korgul
korgul
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4691 0895 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viadupablada dupablada
7823 e8d6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadupablada dupablada

March 13 2017

1221 c0f9 500

janvranovsky:

Pink residence in Morishita, Tokyo | © Jan Vranovský, 2016

Reposted fromerial erial viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
korgul
8152 d97c 500
Reposted fromLittleWinter LittleWinter viaiblameyou iblameyou
4419 4f08 500

March 10 2017

6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viamariola mariola

March 07 2017

korgul
1271 44db
Reposted fromeatglitterr eatglitterr viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 27 2015

korgul
i think it’s important to realize you can miss something,
but not want it back.

June 04 2015

3317 0bbb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
korgul
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viagoraca-czekolada goraca-czekolada
korgul
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viatobecontinued tobecontinued
korgul
8514 ae60
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasmutnazupa smutnazupa

May 30 2015

4705 f179 500
Reposted fromtwice twice
korgul
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vianadelle nadelle

May 07 2015

7672 734e 500
Reposted fromtwice twice viafourstrings fourstrings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl